Μικροβιολογικό
Βιοπαθολογικό

Ο εργαστηριακός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ιατρικών υπηρεσιών. Τα πιστοποιημένα κατά ISO 9001 τμήματα εργαστηριακής ιατρικής της General Health Care  GHC ακολουθώντας πιστά τις ιατρικές και τεχνολογικές εξελίξεις, είναι πλήρως εξοπλισμένα με τελευταίας γενιάς αναλυτές. Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι αιματολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογικές και κυτταρολογικές. Επίσης εκτελούνται εξειδικευμένες εξετάσεις όπως ενδοκρινολογικές, ανοσολογικές, αλλεργιολογικές και τοξικολογικές. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της GHC εξοπλισμένο με εργαλεία αιχμής εργάζεται απρόσκοπτα πάντοτε με γνώμονα την αξιοπιστία και την ταχύτητα των εργαστηριακών σας μετρήσεων.

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων επισφραγίζεται μέσω των διεθνών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας 15189.

Η General Health Care συνεργάζεται στενά με αναγνωρισμένα και διαπιστευμένα κέντρα της Ελλάδας και άλλων χωρών καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων και καινοτόμων εργαστηριακών αναλύσεων.

Οι ιατροί καθώς και το έμπειρο ιατρικό προσωπικό μας, φροντίζει εξατομικευμένα τον καθένα από εσάς, ως μια ξεχωριστή περίπτωση. Πίσω από εσάς βλέπουμε τον άνθρωπο, την οικογένεια, τη ζωή.