Ρευματολογικό

Στο Ρευματολογικό τμήμα αντιμετωπίζονται ρευματολογικά περιστατικά και οι  ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τις πιο εξελιγμένες διαγνώσεις και θεραπείες από το άρτια εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό προσωπικό.

Η στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα όπως, Παθολογικό, Ιατρείο Πόνου,  Νευρολογικό τμήμα, παρέχει στον ασθενή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πάθησή του.