Πνευμονολογικό

Το Πνευμονολογικό Τμήμα πλαισιώνεται από έμπειρους γιατρούς για την αντιμετώπιση όλων των παθήσεων του πνεύμονα. Σε ασθενείς με προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος παρέχεται η διερεύνηση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση από εξιδεικευμένο Πνευμονολόγο.