ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τι Είναι Το GHC

Τα διαγνωστικά κέντρα GHC ιδρύθηκαν και δημιουργήθηκαν μέσα στη χρονιά που διανύουμε, το 2022, από μία ομάδα τολμηρών και ονειροπόλων ιατρών που αποφάσισαν να υλοποιήσουν ένα εγχείρημα μοναδικό στον χώρο της υγείας. Είμαστε σίγουροι και πιστεύουμε ότι ο στόχος και το όραμά μας θα αφήσουν ιστορία στον χώρο της ποιοτικής και προσωποποιημένης παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Το Όραμα Μας

Στόχος μας είναι να κάνουμε καλύτερη την υγεία και τη ζωή των εξεταζόμενων πολιτών και ασθενών υποστηρίζοντας επιστημονικά την αξία της προληπτικής ιατρικής και της έγκαιρης διάγνωσης.

Επιδίωξή μας είναι ο εξεταζόμενος πολίτης να βιώσει μία μοναδική, ξεχωριστή, προσωποποιημένη εμπειρία στις υπηρεσίες υγείας που του προσφέρουμε.

Το General Health Care είναι ιατρικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αποτελούν μια διαφοροποίηση στην καθιερωμένη και εδραιωμένη εμπορευματοποίηση της υγείας στη χώρα μας.

Οι 5 Αξίες Μας

Δέσμευση

Συμμετοχή

Αίσθημα Του Ανήκειν

Επικοινωνία

Συνεργασία

Γιατί Να Επιλέξετε το GHC

1

Τα ιδρυτικά του μέλη είναι ιατροί με πολύχρονη εμπειρία & εξειδίκευση στην ειδικότητά τους.

2

Το διοικητικό προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένο με πρωταρχικές αξίες και αρχές του σεβασμού, της ευγένειας και της φροντίδας προς τον άνθρωπο.

3

Οι Κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις είναι διαμορφωμένες πλήρως από την αρχή και προσεγμένες μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Εξαιρετικοί χώροι φιλοξενίας εξεταζομένων, ειδικός φωτισμός και εξαερισμός στους χώρους αναμονής και εξετάσεων.

4

Σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα είναι εγκατεστημένα και στα 3 υπερσύγχρονα κέντρα με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.

5

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας σε συνεργασία με την General Electric Health Care κορυφαία εταιρεία στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας και σε ότι αφορά όλους τους υπερήχους των κέντρων.

6

Ο ακτινοδιαγνωστικός εξοπλισμός είναι νέας ψηφιακής τεχνολογίας σχεδιασμένος για να παρέχει την καλύτερη δυνατή διαγνωστική ακρίβεια για όλους τους ασθενείς με τη χαμη- λότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας.

7

Τα υπερσύγχρονα αναλυτικά συστήματα αιματολογικών-βιοχημικών-ορμο- νολογικών και ανοσολογικών αναλυτών είναι της εταιρίας Roche Diagnostics Hellas, της πλέον εξειδικευμένης -σε αυτόν τον τομέα- εταιρίας του ιατρικού χώρου.Προσφέρουν τη δυνατότητα εκτέλεσης ιδιαίτερα εξειδικευμένων εξετάσεων διαγνωστικού και ερευνητικού επιπέδου.

8

Στα υπερσύγχρονα τμήματα κλινικής διαιτολογίας και αισθητικής ιατρικής, παρέχο- νται πρωτοποριακές υπηρεσίες υγείας και ευεξίας βασισμένες σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνο- λογίας. Το πλήρως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό διαθέτει τόσο τις γνώσεις όσο και την εμπειρία για να προτείνει την κατάλληλη προσωποποιημένη θεραπεία.

9

Σύναψη συνεργασίας με κορυφαίους ιατρούς ακτινοδιαγνώστες, με εξαιρετική εμπειρία και ακαδημαϊκή κατάρτιση. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η στο έπακρο αξιοποί- ηση των δυνατοτήτων του σύγχρονου εξοπλισμού.

10

Τα Κλινικά Ιατρεία είναι υψηλού επιστημονικού ιατρικού επιπέδου και πλαισιώνονται από κλινικούς ιατρούς όλων σχεδόν των ειδικοτήτων. Ολοκληρώνουν την προσπάθεια των ιατρών να παρακάμψουν νόμους της αγοράς και να υλοποιήσουν ένα όραμα ετών.

11

Όλα τα κέντρα είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ και λοιπούς δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς.

12

Εφαρμόζουμε συστήματα ποιότητας, και είμαστε πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Ποιότητα & Ασφάλεια

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Φροντίδας του GHC η φροντίδα των επισκεπτών αλλά και των ασθενών μας προσδιορίζεται από 6 πρωταρχικούς στόχους

Ασφάλεια

Διασφάλιση της ακεραιότητας των πολιτών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στα κέντρα μας ή της ιατρικής τους θεραπείας.

Αποτελεσματικότητα

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών με μοναδικό στόχο το πραγματικό όφελος για τον ενδιαφερόμενο/ασθενή.

Έγκαιρη ανταπόκριση

Μείωση στο ελάχιστο του χρόνου αναμονής για ραντεβού ή θεραπεία. Προτεραιότητα σε ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους.

Εγκυρότητα

Διαχείριση εξειδικευμένων αναλύσεων και διαγνωστική προσέγγιση πιθανών παθήσεων ώστε κάθε αποτέλεσμα που λαμβάνει ο ασθενής να είναι σωστό και αξιόπιστο.

Ισοτιμία

Η ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών δεν διαφέρει λόγω χαρακτηριστικών των επισκεπτών όπως φύλο, εθνικότητα, γεωγραφική προέλευση.

Επίκεντρο ο Άνθρωπος

Σεβασμός στις ατομικές προτιμήσεις των επισκεπτών μας και διασφάλιση ότι η ιατρική υποστήριξη στηρίζεται στην προσωπική επαφή με τον κάθε άνθρωπο χωριστά.

Πιστοποιήσεις

Τα πολυϊατρεία- διαγνωστικά κέντρα του General Health Care εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 πιστοποιημένο από τον φορέα πιστοποίησης EQA HELLAS A.E. με αριθμό πιστοποιητικού 3644.3/10.”

Το ISO 9001 πιστοποιεί ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις. Την πιστοποίηση παρέχει o διαπιστευμένος φορέας EQA HELLAS Α.Ε. Πρώτος και κύριος παράγοντας της πιστοποίησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα πρέπει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία.

Ταυτόχρονα ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί ορθά, να είναι συντηρημένος και βαθμονομημένος κατάλληλα. Οι έλεγχοι εσωτερικοί και εξωτερικοί αποδεικνύουν την ορθή εκτέλεση των εξετάσεων και των συνακόλουθων αποτελεσμάτων. Η ορθή και σύμφωνα με τη νομοθεσία διαχείριση και αποκομιδή των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.

Βιωσιμότητα και προστασία περιβάλλοντος

Προστατεύουμε το περιβάλλον.
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν καλά αν το περιβάλλον και η κοινωνία στο σύνολό της δεν είναι υγιή.

Γι’αυτό στο GHC πιστεύουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας.  Εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε υψηλά αποτελέσματα με τη λιγότερο δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, πάντα σε συμμόρφωση με τους εγχώριους και διεθνείς κανονισμούς.

Λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους με την ορθολογικότερη διαχείριση των πρώτων υλών και πηγών ενέργειας καθώς και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων.

“Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τον Ψηφιακό Φάκελο Υγείας έχοντας άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων του ιστορικού σας εύκολα, γρήγορα και με φιλική χρήση προς το περιβάλλον.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κομμάτι της φιλοσοφίας των επιστημόνων του GHC αποτελεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Για τον λόγο αυτό, μια σειρά από σημαντικές δράσεις έχουν προγραμματιστεί σε συνεργασία με Οργανισμούς και υπό την αιγίδα σημαντικών φορέων από του χώρου της Υγείας.  Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού αναφορικά με τη σημασία και την αξία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αποτελεσματικής θεραπείας.

Συνεργασίες

ΕΟΠΥΥ

Τα διαγνωστικά κέντρα GHC είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ & ΕΔΟΕΑΠ και δέχονται τα αντίστοιχα παραπεμπτικά. Σας υπενθυμίζουμε να ελέγξετε την ημερομηνία λήξης του παραπεμπτικού σας πριν κλείσετε το ραντεβού σας με το αντίστοιχο ιατρείο!

ΕΔΟΕΑΠ

Όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΔΟΕΑΠ), πανελλαδικά μπορούν να κλείνουν ραντεβού απευθείας με τα Πολυιατρεία-Διαγνωστικά κέντρα GHC για τη διενέργεια των διαγνωστικών τους εξετάσεων.
Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ θα πραγματοποιούν τις επισκέψεις τους στο ιατρείο έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους (ή διαβατήριο ή κάρτα ασφαλισμένου ΕΔΟΕΑΠ για όσους διαθέτουν) ώστε να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία. Ως προς τις διαγνωστικές εξετάσεις θα προσκομίζουν, επί πλέον των παραπάνω, το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό που έχουν λάβει από τον ιατρό.