Διοικητικό Συμβούλιο
General Health Care

Βιδάκης Γεώργιος

Βιοπαθολόγος Μικροβιολόγος

Διευθύνων Σύμβουλος

Βερίγος Ιωάννης

Ιατρός Γενικός Χειρουργός

Πρόεδρος

Γκόβας Αρίσταρχος

Γενικός Ιατρός

Αντιπρόεδρος

Μπαλτογιάννης Νικόλαος

Παιδοχειρουργός

Μέλος

Παπαγεωργίου Βασίλειος

Βιοπαθολόγος Μικροβιολόγος

Μέλος