Παθολογικό
Γενικής Ιατρικής

Στο παθολογικό τμήμα της GHC πραγματοποιείται κλινική εξέταση και υπάρχει η δυνατότητα συνταγογράφησης. Αντιμετωπίζονται περιστατικά παθολογίας από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Επιτυγχάνεται η αμεσότητα στη διάγνωση και στη θεραπεία απλών, οξέων αλλά και χρόνιων παθήσεων, καθώς επίσης υποδεικνύονται όλες οι απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις και καθορίζεται η απαραίτητη θεραπευτική αγωγή.