Χειρουργικό

Το Τμήμα Χειρουργικής ενηλίκων και παιδιών   αποτελείται από μία ομάδα εξειδικευμένων χειρουργών με μεγάλη εμπειρία σε μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα  . Παρέχεται υψηλού επιπέδου συμβουλευτική ιατρική επίσκεψη, με την δυνατότητα αντιμετώπισης και  επίλυσης μικρών παρεμβάσεων αλλά και μία υψηλού επιπέδου θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν από χειρουργικά νοσήματα.