ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Υπερσύγχρονα εργαστήρια, υψηλά εξειδικευμένοι ιατροί, καινοτόμες μέθοδοι:

«στην υπηρεσία της καρδιάς»

 

Υπερσύγχρονα εργαστήρια, υψηλά εξειδικευμένοι ιατροί, καινοτόμες μέθοδοι «στην υπηρεσία της καρδιάς»:

To Kαρδιολογικό μας Κέντρο διαθέτει τον πιο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και τις πιο εξελιγμένες μεθόδους και τεχνικές για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των πάσης φύσεως καρδιοπαθειών.

Η στελέχωσή του από ένα άριστα εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, από επίλεκτους καρδιολόγους και ηλεκτροφυσιολόγους με μακροχρόνια κλινική εμπειρία, εξασφαλίζει την παροχή υψηλών υπηρεσιών προς τον ελεγχόμενο ή τον ασθενή, καθώς και μια ολοκληρωμένη και εγγυημένη αντιμετώπιση έως και του πιο ‘σπάνιου’ ή ‘δύσκολου’ περιστατικού.

Εκτός από τις καινοτόμες εργαστηριακές μονάδες και μεθόδους μας, που καλύπτουν όλη τη γκάμα της καρδιολογίας, στόχος μας αποτελεί επίσης η απαραίτητη και ορθή ενημέρωση προς τον ασθενή για την πρόληψη επιπλοκών, τη θεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Και  όλα αυτά πάντα με υπευθυνότητα και σεβασμό για την κάθε περίπτωση χωριστά!

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ

Οι μυοκαρδιοπάθειες ανήκουν σε μια ομάδα καρδιακών παθήσεων που προσβάλλουν με διάφορους τρόπους τον μυ της καρδιάς. Συνοπτικά, αποτελούν μια ιδιαίτερη και πολύπλοκη ‘οικογένεια’ καρδιοπαθειών που παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια τόσο όσον αφορά στην ηλικία των ασθενών όσο καιστις κλινικές τους εκδηλώσεις. Διακρίνονται στις πρωτοπαθείς, με κληρονομικό υπόβαθρο, και στις επίκτητες με την εμφάνιση κάποιου εκλυτικού παράγοντα στη διάρκεια της ζωής του ασθενούς.

Στα αρχικά στάδια μιας μυοκαρδιοπάθειας ο ασθενής μπορεί να έχει λίγα ή ήπια συμπτώματα ή να είναι ακόμη και ασυμπτωματικός. Με την εξέλιξη της νόσου είναι πιθανό να παρουσιαστεί δύσπνοια και οίδημα – κυρίως στα κάτω άκρα, αρρυθμία ή επεισόδιο/α απώλειας συνείδησης. Σπανιότερα έχουμε την πιθανότητα αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Έτσι, ο σημαντικότατος ρόλος του ειδικού ιατρείου μυοκαρδιοπαθειών είναι η εφαρμογή και εξέλιξη στοχευμένων διαγνωστικών μεθόδων που αφορούν σε μυοκαρδιοπάθειες, ακόμη και τις πιο σπάνιες. Εξετάσεις όπωςτο ηχοκαρδιογράφημα, το Holter καρδιακού ρυθμού, το τεστ κοπώσεως, η εκτίμηση και αξιολόγηση της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς, ο ειδικός βιοχημικός έλεγχος, η λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού για τις κληρονομικής μορφής περιπτώσεις κ.α. που εγγυώνται στον ασθενή μια ολοκληρωμένη διαγνωστική εικόνα και τη μετέπειτα καθοδήγησή του ως προς τη θεραπευτική αντιμετώπιση, εφόσον χρήζει αυτής.

Έχοντας σαν σκοπό τη στρατηγική πρόληψη, την ορθή διάγνωση και την ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, η υψηλά εξειδικευμένη ομάδα των ιατρών μας στοχεύει παράλληλα στην πλήρη σχετική ενημέρωση των ασθενών για την προσπάθεια βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και της υγείας των με απόλυτα ασφαλή τρόπο.

 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μία κατάσταση κατά την οποία η καρδιά αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του οργανισμού. Είναι σοβαρή καρδιακή πάθηση και βαίνει αυξανόμενη στον γενικό πληθυσμό.

Οφείλεται συνήθως σε βλαπτικούς παράγοντες που δρουν στο μυοκάρδιο, όπως είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, η χρόνια στεφανιαία νόσος, η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι χρόνιες βαλβιδοπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες κ.α

Στο Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας του Κέντρου μας υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας των απαραίτητων εξειδικευμένων εξετάσεων για τη διάγνωση οποιασδήποτε καρδιακής ανωμαλίας, βάσει δε αυτής η άκρως καταρτισμένη και μακροχρόνια έμπειρη επιστημονική ομάδα μας εξασφαλίζει τη μετέπειτα ολοκληρωμένη καθοδήγηση του ασθενούς με στόχο τη θεραπεία και την πρόληψη οιωνδήποτε μελλοντικών επιπλοκών.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια μόνιμη ή παροδική διαταραχή του καρδιακού ρυθμού και συχνή ασθένεια μετά κυρίως την ηλικία των 60 ετών, συχνότερη στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες. Συγκεκριμένα ανευρίσκεται σε ποσοστό 1% σε άτομα άνω των 60 ετών και σε ποσοστό 5% σε άτομα άνω των 70 ετών.

Χαρακτηρίζεται από πλήρη αρρυθμία, λόγω της αποδιοργάνωσης των κόλπων της καρδιάς. Υπάρχουν τρία είδη κολπικής μαρμαρυγής: Η παροξυσμική ΚΜ με διάρκεια λίγων δευτερολέπτων (>30) έως λίγων ημερών. Η εμμένουσα με διάρκεια λίγες εβδομάδες και η χρόνια ΚΜ. Είναι συχνό κάποιος να ξεκινήσει από ένα αρχικό στάδιο και να καταλήξει στα άλλα. Διάφοροι προδιαθεσικοί παράγοντες εμφάνισης της νόσου είναι η υπέρταση, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, οι βαλβιδοπάθειες, πιθανή θυρεοειδοπάθεια, κ.α.

Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί, αντιμετωπίζοντας έτσι αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικώνεπεισοδίων. Εξαιτίας της κολπικής μαρμαρυγής ο κίνδυνος για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι 5-7 φορές μεγαλύτερος, και μάλιστα αυτά αφήνουν κατόπιν τον ασθενή με βαρύτερη κλινική εικόνα. Η κολπική μαρμαρυγή αποτελείσήμερα αιτία αυξημένης νοσηρότητας και θνητότητας, με σοβαρέςκοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση και πρόληψη των θρομβοεμβολικών επεισοδίων που μπορεί να προκαλέσει, τόσο με την κυκλοφορία των νεώτερων αντιπηκτικώνκαι νέων αντιαρρυθμικών φαρμάκων, όσο και με την εφαρμογή των καινούριων σχετικών επεμβατικών μεθόδων κατά της πρόκλησης της αρρυθμίας.

Γι’αυτό και η πρόληψη συνιστά πάντα τη βέλτιστη θεραπεία:Αν παρατηρήσετε κάποιο σημάδι ανωμαλίας του καρδιακού σας ρυθμού ή κόπωσης, επισκεφθείτε άμεσα το άριστα στελεχωμένο Καρδιολογικό μας Κέντρο! Οι ενημερωμένοι Καρδιολόγοι μας  θα σας εξετάσουν για να διαπιστώσουν αν οι καρδιακοί παλμοί είναι ακανόνιστοι, και από κει και πέρα, αν και εφόσον χρειαστεί, να αποφασίσουν τις περαιτέρω εξετάσεις και το είδος αγωγής που θα ακολουθηθεί!

ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Συνιστά μια ξεχωριστή ειδικότητα με πολλαπλές υποειδικότητες.
Ο έλεγχος της παιδικής καρδιάς παρουσιάζει αρκετές διαφορές από τον αντίστοιχο έλεγχο ενός ενήλικα. Αυτό αφορά τόσο ως προς την ερευνώμενη παθολογία, όσο και ως προς τις διαγνωστικές μεθόδους.

Ο καρδιολόγος που παρακολουθεί το παιδί πρέπει να γνωρίζει άριστα μια φυσιολογική παιδική καρδιά, έτσι ώστε να προβαίνει στην ορθή εκτίμηση της κάθε περίπτωσης, και να αποφεύγονται ‘υπερδιαγνώσεις’ που πανικοβάλλουν τους γονείς, καθώς είναι συχνές οι καταστάσεις που ναι μεν δείχνουν μια ‘ύποπτη’ εικόνα, είναι ωστόσο φυσιολογικές και χωρίς σημαντικές επιπτώσεις. Όπως επίσης και το αντίθετο, είναι σημαντικό να μην ‘ξεφύγουν’ από την ενδελεχή και συστηματική αναζήτησή του ιατρού συγγενείς καρδιοπάθειες.
Οι ειδικευμένοι ιατροί του Τµήµατος Παιδοκαρδιολογίας του Κέντρου μας διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και μακροχρόνιαεμπειρία στον χώρο.

HOLTER ΠΙΕΣΗΣ 24ΩΡΟΥ

To Holter Πιέσεως είναι μια 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης, που συμβάλλει στη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης σε κάποιους ασθενείς ως επίσης και στην αξιολόγηση της κατάλληλης αντιυπερτασικής αγωγής.

Μέσω μίας μικρής φορητής ηλεκτρονικής συσκευής που τοποθετείται στη ζώνη του εξεταζόμενου και συνδέεται με ένα περιβραχιόνιο σαν απλό πιεσόμετρο, καταγράφεται ανά τακτά διαστήματα η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) για παρατεταμένη περίοδο, συνήθως 24 ώρες. Η αξιόπιστη, ανώδυνη και πλήρως αυτόματη αυτή τεχνική έχει ελάχιστη έως καμία επίδραση στις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου που υποβάλλεται στην εξέταση. Οι μετρήσεις σε όλα σχεδόν τα διαθέσιμα πιεσόμετρα γίνονται με την ταλαντωσιμετρική τεχνική και με τα διαστήματα τα οριζόμενα από τον εξειδικευμένο ιατρό, συνήθως ανά 15-30 λεπτά.

Παρέχονται έτσι οι απαιτούμενες μέσες τιμές κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, ώστε να παρατηρηθούν και αξιολογηθούν οι όποιες διακυμάνσεις.

Το Holter Πιέσεως αποτελεί πολύτιμο ‘εργαλείο’ διάγνωσης για τηναρτηριακή υπέρταση και συνεπώς της αντίστοιχης πρόληψης των σοβαρών επιπλοκών της όπως το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή το έμφραγμα του μυοκαρδίου.

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ (24ΩΡΟ Ή 48ΩΡΟ)

Είναι μια μικρή φορητή συσκευή που καταγράφει τη δραστηριότητα της καρδιάς σαν ένα συνεχές ηλεκτροκαρδιογράφημα διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών. Στο θώρακα τοποθετούνται ηλεκτρόδια και συνδέονται με τη συσκευή αυτή με την οποία ο εξεταζόμενος φεύγει ενθαρρυμένος να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές του. Η συσκευή στη συνέχεια επιστρέφεται στο ιατρείο και αφού αναλυθεί η καταγραφή της, παραλαμβάνονται τα αποτελέσματα της καταγραφής.

Η τοποθέτηση Ηolter ρυθμού ενδείκνυται σε ασθενείς που βιώνουν αίσθημα παλμών (ταχυκαρδίες) ή αρρυθμίες, ή έχουν υποστεί κάποιο ανεξήγητο λιποθυμικό ή προλιποθυμικό επεισόδιοή και σε πρόσφατο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο για διερεύνηση της ύπαρξης κολπικής μαρμαρυγής και η διάγνωση δεν δίδεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα (καθότι τα συμπτώματα αυτά είναι μικρής διάρκειας). Επειδή επίσης κάποια είναι σπάνια, ο ιατρός ενδέχεται να συστήσει και παρακολούθηση με τη συσκευή Ηolterκαι πέραν του 24ωρου μέχρι και 48 ώρες.

Η χρήση του Ηolter συνιστάται επίσης και για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μιας χορηγούμενηςαντιαρρυθμικήςβραδυκαρδιακής αγωγής, καθώς και για ασθενείς με γνωστή καρδιακή νόσο όπως ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια,καρδιακή ανεπάρκεια κληρονομούμενες μυοκαρδιοπάθειες ήσυγγενείς καρδιοπάθειες.

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ-TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ-STRESS ECO

Η δοκιμασία κοπώσεως είναι μια καρδιολογική εξέταση που συνδράμει στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Εξετάζεται το πόσο καλά λειτουργεί η καρδιά του ασθενούς κατά τη φυσική δραστηριότητά του, η οποία γίνεται σε κυλιόμενο διάδρομο. Οεξεταζόμενος έχει προηγούμενα συνδεθεί με ηλεκτρόδια, που δίνουν ηλεκτροκαρδιογράφημα της καρδιακής του δραστηριότητας. Σταδιακά κατά την εξέταση ο ιατρός αυξάνει τη δυσκολία με μεγαλύτερη ταχύτητα ή κλίση του τάπητα με παράλληλη διαρκή καταγραφή της καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς.

Το τεστ κοπώσεως διαρκεί περίπου 10 λεπτά, είναι ανώδυνο, τα δε αποτελέσματά του δίνονται αμέσως, οπότε αποφασίζεται αναλόγως αν υπάρχει χρεία περαιτέρω εξετάσεων.

Ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενοχλήσεις όπωςθωρακικό ενόχλημα στην προσπάθεια, ζάλη, αρρυθμίες,‘φτερουγίσματα’, δύσπνοια κ.α, ή κληρονομική προδιάθεση, επίσης και για να ελεγχθεί η καταλληλότητα για διάφορα είδη άθλησης.

Το triplex καρδιάς είναι μία εξέταση που ελέγχει τις καρδιακές κοιλότητες και τις βαλβίδες της καρδιάς. Είναι μη επεμβατική και γίνεται με υπερηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας,δηλαδή υπερηχοκαρδιογράφημα, που πραγματοποιείται από ένα μηχάνημα τοποθετούμενο κοντά στα πλευρικά οστά του εξεταζόμενου. Ο Καρδιολόγος ελέγχει τις διαστάσεις της καρδιάς, τη ροή του αίματος, και άλλες παραμέτρους, ώστε να εντοπίσει τυχόν καρδιακό πρόβλημα.Ανάλογα με την περίπτωση η διάρκεια της εξέτασης κυμαίνεταιστα 15 λεπτά, τα δε αποτελέσματα παραλαμβάνονται με το τέλος της.

Μια άλλη, πολύ διαδεδομένη τεχνική στην Ευρώπη εδώ και πάνω από 15χρόνια για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας είναι το δυναμικό ηχοκαρδιογράφημα ή δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία (stress echo). Αποτελεί μια εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιείταιευρέως και μπορεί να αντικαταστήσει το test κοπώσεως.

Το stress ή αλλιώς η «κόπωση» εδώ προκαλείται με τη χορήγηση ενός ειδικού φαρμάκου ενδοφλεβίως και όχι με βάδιση σε κυλιόμενο τάπητα. Ο εξεταζόμενος καθ’ όλη την εξέταση είναι ξαπλωμένος, όπως και στο triplex. Η δόση τουχορηγούμενου φαρμάκου αυξάνεται σταδιακά σε 4 φάσεις, κάνοντας την καρδιά να χτυπά εντονότερα και γρηγορότερα, όπως θα συνέβαινε εάν ο εξεταζόμενος ασκείτο αντίστοιχα. Σε κάθε στάδιο της εξέτασης διενεργείται ηχοκαρδιογράφημα και ταυτόχρονα συνεχές ηλεκτροκαρδιογράφημα, όπως στο test κοπώσεως. 20 λεπτά μετά το τέλος της εξέτασης παραλαμβάνεται το πόρισμα της μελέτης του ιατρού από τις σχετικές καταγραφέςκαι απεικονίσεις.

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος έχει να κάνει  µε τηνεκτίμηση του καρδιαγγειακού συστήματος ατόμων κάθε ηλικίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε τις διεθνώς ισχύουσες οδηγίες, πιστοποιητικό καρδιολογικού ελέγχου απαιτείται όταν πρόκειται για επαγγελµατικό αθλητισµό ή και για κάποιες κατηγορίες ερασιτεχνικού (π.χ. κολύμβηση) που έχει ωστόσο διαστάσεις µόνιµης και τακτικής δραστηριότητας.

Πρωτεύων στόχος του προαθλητικού ελέγχου είναι πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου στη διάρκεια έντονης σωματικής άσκησης, που ναι μεν είναι σπάνιο αλλά ιδιαίτερα τραγικό γεγονός, καθώς αφορά άτομα νέας ηλικίας. Επίσης  σκοπός του προαθλητικού ελέγχου είναι και η διάγνωση νοσημάτων που ναι μεν δεν αποκλείουν την πλήρη αθλητική δραστηριότητα, αλλά απαιτούν ειδικές προφυλάξεις, περιορισμούς και παρακολούθηση. 

Η καρδιολογική εκτίμηση των αθλητών πρέπει να αρχίζει πριν την έναρξη της αθλητικής δραστηριότητας και να επαναλαμβάνεται  σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε ένα ή δύο έτη υπό κανονικές συνθήκες, συχνότερα δε αν υπάρχει εμφάνιση καρδιολογικών συμπτωμάτων κατά ή μετά την άσκηση.

Γνωρίστε τους κορυφαίους καρδιολόγους του General Health Care

Σακαδάκης Ελευθέριος

Διδάκτωρ Καρδιολογίας

Κάββουρας Χαράλαμπος

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Εξειδίκευση στην παιδοκαρδιολογία

Δημόπουλος Βασίλειος

Ειδικός Καρδιολόγος Διδάκτωρ Καρδιολογίας

Τουλουπάκη Μαρία

Ειδική Καρδιολόγος- Εξειδίκευση στις Μυοκαρδιοπάθειες