Γκόβας Αρίσταρχος

Γενικός Ιατρός

Βιογραφικό

Σπουδές: Απόφοιτος ΕΚΠΑ Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

 

Επαγγελματική Εμπειρία:

Από Οκτώβριο 2005 έως σήμερα, διατηρεί ιατρείο , συστεγασμένο με την Μικροβιολόγο Βιοπαθολόγο Κουζέλη Ελένη, στο Κρυονέρι Αττικής.

07/2002 – 01/2005: Ιατρικός Διευθυντής SCHERING PLOUGH και Υπεύθυνος Ιατρικού τμήματος στην εταιρεία.

Υπεύθυνος κλινικών μελετών Coordinator Ομάδας Ιατρικών διευθυντών για έγκριση φαρμάκων φάσης ΙΙ και ΙΙΙ σε τομείς ηπατίτιδας, αλλεργίας, υπέρτασης, ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ογκολογίας,  δυσλιπιδαιμίας, αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας.

Κατά την θητεία μου έλαβε έγκριση και άδεια κυκλοφορίας από ΕΜΑ το Ezetrol και το Ιnegy φάρμακα αντιμετώπισης δυσλιπιδαιμίας.

Υπεύθυνος κλινικών μελετών για Aerius – Αλλεργία , Remicade- Ρευματοειδής Αρθρίτης,  αντιυπερτασικά και καρδιολογικά φάρμακα.

05/1999 – 07/2002: ROCHE HELLAS φαρμακευτική εταιρεία,  Μedical Manager για την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων βιοτεχνολογίας στην ηπατίτιδα, AIDS, μεταμόσχευση οργάνων καθώς και στην ογκολογία με καινοτόμα αντικαρκινικά φάρμακα υψηλής αποτελεσματικότητας.

Υπεύθυνος κλινικών μελετών ιντερφερόνης  α-2α στην Ηπατίτιδα Β και C και στην Pegylated Ιντερφερόνη PEGASYS.

Συμμετείχε σε κλινικές μελέτες που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα.

05/1995 – 04/1999 : Ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. ‘Όπου έλαβε την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής.

Συμμετείχε σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά :

1999 – 2004:   AASLD American Association for the study of Liver Disease.

EASD European Association for the Study of Diabete

EASLD European Association for the study of Liver    Diseace.

2017 Metsovo Grecce     ALPIC Advanced Learning on Platelets & Τhrombosis International Cource.

2014 Lisbon, Portugal    WONCA Europe Conference – New Routew for General Practice and Family Medicine.

2011 Venice, Italy  ICCAD International Congress on Coronary Artery Disease

1999 Βarcelona   EHA European  Hematology Association.

ESH European Hypertension & Cardiovascular Disease.