Δημόπουλος Βασίλειος

Ειδικός Καρδιολόγος Διδάκτωρ Καρδιολογίας

Βιογραφικό

Ο καρδιολόγος Βασίλης Δημόπουλος αποφοίτησε από το Λύκειο το 1979. Την ίδια χρονιά εισήχθη στην Ιατρική σχολή Αθηνών και στην Στρατιωτική Ιατρική. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ με βαθμό λίαν καλώς το 1986. Ειδικότητα παθολογίας (1988). Ειδικότητα καρδιολογίας (1990-1993). Μετεκπαίδευση στην επεμβατική καρδιολογία (1994). Αναγόρευση ως Αριστούχος Διδάκτωρ Καρδιολογίας ΕΚΠΑ με ομόφωνη απόφαση επταμελούς επιτροπής καθηγητών (1999) με αντικείμενο “Ανευρυσματική νόσος των στεφανιαίων αρτηριών” .Εξωτερικός συνεργάτης Ωνασείου καρδιοχειρουργικού κέντρου(1994-1995). Ελευθεροεπαγγελματίας καρδιολόγος (1993 έως σήμερα).  Από το 1995 έως το 2014 εργάστηκε ως θεράπων ιατρός ΙΚΑ αλλά και σε θέσεις ευθύνης (Ελεγκτής-αν. Διευθυντής).

Επιστημονική δράση: πολλές συμμετοχές σε καρδιολογικά συνέδρια(πανελλήνια & πανευρωπαϊκά) [oral presentation-στρογγυλά τραπέζια-poster]. Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων σε καρδιολογικά περιοδικά Ελληνικά και διεθνή. Δημοσίευση (1995) διδακτορικής διατριβής με θέμα «Ανευρυσματική νόσος στεφανιαίων αρτηριών».

Συνδικαλιστική δράση: Γεν. γραμματέας ελευθεροεπαγγελματιών καρδιολόγων Ελλάδας (2010 έως σήμερα). Επιτροπή ΕΟΠΥΥ του Ιατρικού συλλόγου Αθηνών.