Πακέτα Εξετάσεων

Έλεγχος ανδρικής γονιμότητας, σπέρματος και ούρων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Σπερμοδιάγραμμα
  • Γενική ούρων
  • Καλλιέργεια Ούρων
  • Πλήρης καλλιέργεια σπέρματος