Πακέτα Εξετάσεων

Έλεγχος γυναικείας γονιμότητας

ΕΞΕΤΑΣΗ

 • TSH
 • fT4
 • PRL
 • FSH
 • LH
 • Γλυκόζη νηστείας
 • Ινσουλίνη νηστείας
 • Ολική Τεστοστερόνη (ΤΤ)
 • Ελεύθερη Τεστοστερόνη (FT)
 • SHBG
 • DHEAS
 • 17-Υδροξυπρογεστερόνη (17-OHP)
 • ΑΜΗ