Πακέτα Εξετάσεων

Έλεγχος ηπατίτιδας B και C

ΕΞΕΤΑΣΗ

  • HBsAg
  • Sgot (AST)
  • Sgpt (ALT)
  • HBcAb
  • Anti-HCV
  • Υπέρηχος ήπατος – χολής