Πακέτα Εξετάσεων

Αξιολόγηση φλεγμονής

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Γενική Αίματος (CBC)
  • ΤΚΕ
  • CRP