Πακέτα Εξετάσεων

Διαγνωστική διερεύνηση της λιθίασης

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Γενική Αίματος (CBC)
 • Γλυκόζη νηστείας
 • ΤΚΕ
 • CRP
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • K+, Na+, Cl
 • Ουρικό οξύ (UA)
 • Φώσφορος (P)
 • Ολικό ασβέστιο
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Ολικά λευκώματα
 • ALP
 • Ipth
 • 25 ΟΗ Βιταμίνη D
 • Γενική ούρων
 • Κρεατινίνη ούρων
 • Ολικό ασβέστιο ούρων
 • Φώσφορος ούρων
 • Μαγνήσιο ούρων
 • Νάτριο ούρων
 • Κιτρικά ούρων
 • Οξαλικά ούρων
 • Χημική Ανάλυση Ουρόλιθου
 • Υπέρηχος κάτω κοιλίας