Πακέτα Εξετάσεων

Έλεγχος μεταβολικού συνδρόμου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Γενική Αίματος (CBC)
 • Γλυκόζη νηστείας
 • Ινσουλίνη νηστείας
 • Ολική χοληστερόλη(TC)
 • HDL-C
 • LDL-C
 • Τριγλυκερίδια (TGs)
 • Ουρικό Οξύ (UA)
 • TSH
 • fT4
 • TPOAb
 • Γενική Ούρων